Ingen tanker rundt dette…

Jeg bruker dreieskiva som verktøy for overlevelse. I stedet for å tenke jobber jeg. Hver dag over en periode på 2 måneder dreide jeg 5 objekter. De fem objektene representerte 5 måltider. Fem måltider å tvinge i seg. Fem måltider å notere ned i skjema. Fem objekter jeg hadde vært i kontakt med i løpet av måltidene. Det var tallerkner, skåler, kopper og flasker. Noen ganger bygde jeg en kniv, en skje eller en gaffel.

Hver dag plasserte jeg de fem objektene sammen – som i en liten komposisjon, og satt dem i verkstedshylla. Hver dag skrev jeg ned dag og dato på en papirteipbit og festet den på treplata foran komposisjonen. Etter hvert som dagene ble flere bygde jeg meg opp et arkiv. Jeg stilte ut verkstedshylla i sin helhet på MA1-utstillingen, MOAN 2017, med «Ingen tanker rundt dette…».

Versjon 3Ingentankerrundtdette_det2Ingentankerrundtdette_det1IngenTankerRundtDette_Oversikt