Performativ undersøkelse

Jeg la en ferdigglassert, ferdigbrent porselensplate oppå et bord og plasserte de små porselenskrukkene jeg hadde laget på platen. Jeg satt dem i klynger sammen eller alene. Det var rundt 30 krukker. Noen var fylt med en blanding av vann, akrylmedium og keramisk fargepigment. 

Så inviterte jeg folk inn. Jeg ville se hvordan andre leste og brukte krukkene mine så jeg ba folk om å bruke krukkene på platen. 

De nærmet seg bordet og de vaglete porselenskrukkene med forsiktighet i starten. De visste ikke helt hva som var forventet av dem.

En startet. Grep en krukke. Krukken hun valgte hadde farge i seg. Hun helte fargen ut av krukken på bordet tilsynelatende tilfeldig og spontant. Fargen fløt utover og brøt med alt det hvite. Nå fulgte de andre etter. Lette etter krukkene med innhold for så å tømme dem utover porselensplaten. I starten litt tilfeldig, etterhvert mer målrettet. Flere farger flytende i hverandre. En krukke ble tømt for så å bli plassert i sitt eget innhold som nå lå på platen i en pytt. En krukke ble tømt uten at det var noe i den. Slik lagde vi et bilde sammen. Platen, materialene, objektene og menneskene. I en undersøkelse – i en performance. 

Bordet 1 BKH 201736-kopi